Training op maat! Precies zoals we hier werken, en volgens onze protocollen!

Opleiden binnen de Facilitaire Dienst in de Gezondheidszorg is van levensbelang! Basiscursus, aangevuld met module Gezondheidszorg, en de OK opleiding. Deze opleiding mag ik al vele jaren examineren voor de RAS*. Het is heel belangrijk dat de medewerkers het schoonmaakvak goed leren.

De afgelopen jaren waarin ik mijn focus weer meer ben gaan richten op de trainingen op maat, heb ik veel geleerd en gezien. In sommige organisaties is de schoonmaak uitbesteed, maar de medewerkers van de Linnendienst, logistiek en de voedings-assistenten zijn in eigen dienst en moeten ook opgeleid worden. De protocollen die er zijn, zijn te moeilijk om te lezen laat staan te begrijpen. Ik heb het geluk dat ik veel mensen in de praktijk aan het werk zie, dat ik diverse keren een audit heb mogen uitvoeren, en dan ontdek je wat er in de praktijk gebeurd. Veel medewerkers weten ergens wel hoe het eigenlijk moet, maar geven hun eigen draai eraan. Wat je ziet, is dat er daardoor fouten gemaakt worden die grote gevolgen kunnen hebben in de organisatie, op infectiehaarden en uitbraak van infecties.

Mijn missie

Zorg voor een training op maat, precies zoals er gewerkt moet worden! Alle neuzen de zelfde kant op, en volgens de protocollen die er zijn. Samen met de teamleiders, examineren op hun eigen werkplek! Theorie is belangrijk en kan heel goed schriftelijk getoetst worden, laat iedereen ontdekken waarom zij zo ontzettend belangrijk zijn in de zorgorganisatie waarin zij werken, op alle facilitaire afdelingen.

Mijn visie

De wereld verandert, de functie’s en werkzaamheden veranderen in onze maatschappij. Zonder goed gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerkers gaan we het niet redden. Begin bij het Praktijk en VMBO Onderwijs, zorg dat het Facilitaire vak, hip en uitdagend is. Dat jonge mensen wel gaan kiezen voor een baan in de Gezondheidszorg! Dat kan door te beginnen bij het onderwijs. (Een vierdaagse training voor docenten start in januari 2019!) Maar vooral door gerichte trainingen aan te bieden, op maat! Met als rode draad, de passie en visie van de eigen organisatie als basis. Samen met de verantwoordelijke managers, teamleiders en deskundige infectie preventie, een team om iedereen een stapje verder te brengen. Veiligheidsbewust, interactief, duidelijk, duurzaam, gezond, en vooral praktisch!

Passie

Mijn passie om de mensen op de “werkvloer” te motiveren en te laten ontdekken waarom zij echt belangrijk zijn, en daardoor met plezier en een positieve uitstraling hun werk kunnen uitvoeren.

Blijkbaar heeft de Facilitaire opleiding, en mijn eerste baan bij het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland deze passie in mijn vezels gezet.

Soms bedenk ik wel, voor hoeveel medewerkers ben ik “verantwoordelijk” geweest in mijn werk? Met hoeveel nationaliteiten heb ik mogen werken? Ik schat dat het er meer dan 1000 zijn geweest. Daardoor heb ontzettend veel lieve, en mooie mensen ontmoet.

Wat bieden wij

 • Workshop 1 dag: Veiligheidsbewustwording voor facilitair leidinggevende in de gezondheidszorg.
 • Poets je vakkennis op! Een training op locatie, met onderwerpen die “belangrijk” zijn in de organisatie. Met een frequentie van twee keer per jaar, voor alle medewerkers in het team, of de verschillende facilitaire afdelingen.
 • Training op maat!
  In 6 weken, volgen medewerkers in groepen van 10, een op maat geschreven opleiding, met theorie, interactief, en vooral praktijk. Examen ook op maat en samen met de teamleiders afnemen en theorie examen.
 • Audit, 0 meting op locatie, om samen  het opleidingsplan voor 2019 vast te stellen.
  Door middel van observaties bij de verschillende medewerkers, het stellen van theorie vragen, en gesprekken met leidinggevende van de zorg en facilitair, te komen tot een opleidingsplan!
 • In4Steps, 4 dagen training voor Beheerders en managers in Kleinschalig Wonen voor ouderen, mensen met een beperking.
  In het kleinschalig wonen staat het facilitair beheer natuurlijk niet op de eerste plaats. Toch is het belangrijk dat er aandacht is voor professioneel onderhoud, opvolgen van protocollen etc. In deze training gaan we interactief aan de slag met de onderwerpen die de groep vraagt! Veiligheidsbewustzijn is een belangrijk onderdeel.
 • In4steps, 4 dagen training voor docenten in het VMBO onderwijs en Praktijkonderwijs.
  Het facilitaire beroep moet weer aantrekkelijk worden. De arbeidsmarkt roept om jonge gemotiveerde mensen die kiezen voor het vak in de dienstverlening. Daarom hebben we een zeer interactieve training ontwikkeld om samen met docenten aan de slag te gaan. Beeldend leren, veiligheidsbewust zijn, vakkennis voor de schoonmaak, en voeding, linnen. Infectiepreventie en handhygiëne, voelen waarom een goede ergonomie zo belangrijk is om aan te leren, en waar zit de verbinding van het VMBO naar het MBO onderwijs. De gezondheidszorg heeft heel veel “nieuwe” handen nodig, gastvrijheidsmedewerker is het nieuwe beroep!

Informatie over training op maat?

Training op maat!